גן זית

שם הגן: גן זית

טלפונים:  08-9302363

צוות הגן: ענת מרץ, צופית אסלן, רחלי מסה, חן דיין, מיכל ליאני

חזון חינוכי:  הילד הוא אינדיבידואל בעל צרכים ייחודים ויכולות ייחודיות, על כן ישאף הגן לתת מענה לצרכיו תוך הבלטת חזקותיו

אקלים מיטבי הינו מסד המשפיע על תפוקות ואיכויות ולכן יבסס הגן נורמות התנהגותיות נאותות התורמות לאווירה נעימה ולהעלאת תחושת הביטחון.

ייעודו של הגן הוא הנחלת ערכים חדשניים המותאמים למאה ה-21 

הגן הינו גורם מרכזי בקהילה על כן יצור דיאלוג פתוח, ישיר, מותאם זמן ומקום בין כתליו, תוך יצירת סביבה לימודית המרחיבה את הדעת באמצעיים חדשניים המפתחים את מיומנויות הילד וכישוריו.

דף קשר של ילדי הגן - יהיה מוגן בסיסמא 


אתר זה נבנה באמצעות